Om mig

Arpeggio Clinic drivs av Adina Ratiu, legitimerad läkare och specialist i allmänpsykiatri med över tjugo års klinisk erfarenhet. Hon har dessutom en kandidatexamen i psykopedagogik med inriktning specialpedagogik, och är i nuläget under legitimationsgrundande psykoterapiutbildning (KBT). Adina är också utbildad mindfulnessinstruktör steg I, och är utbildad i EEG Neurofeedback (ILF/Othmers metod) och är medlem i ISNR (International Society for Neuroregulation and Research).

Arpeggio Clinic är en specialistklinik i Göteborg, där du kan få hjälp med behandling för olika psykiatriska besvär och funktionsnedsättningar. Du erbjuds en individanpassad vård för att främja mental hälsa och välbefinnande. Precis som varje ton i ett arpeggio får sin egen uppmärksamhet, får varje individ i en skräddarsydd medicinsk behandling individuell uppmärksamhet och anpassning. Arpeggio Clinic integrerar också de senaste rönen inom neurovetenskap för att förstå och anpassa insatserna. På kliniken finns det möjlighet till konsultation på svenska, grekiska och rumänska.

Arpeggio Clinic är en helt privat verksamhet och detta betyder att du själv står för kostnaderna för konsultationen.

Det här kan du få hjälp med på Arpeggio Clinic

På Arpeggio Clinic kan du få behandling av ett flertal olika besvär och tillstånd, bland annat

  • stress

  • ångest

  • fobier

  • tvång

  • depression

  • sömnproblem

  • nedstämdhet

  • ADHD

  • inlärningssvårigheter.

Behandlingen kan bestå av olika insatser, anpassade utifrån just dina behov. Det kan röra sig om samtalsterapi, behandling med läkemedel eller neurofeedback. På Arpeggio Clinic vet man att varje individ är unik, och deras holistiska syn på psykisk hälsa innebär att de tar hänsyn till biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Genom att kombinera olika kunskapsområden strävar de efter att erbjuda heltäckande och effektiva lösningar för varje patient.