Samtalsterapi

Choices
Samtalsterapi

Hos Arpeggio Clinic kan du få behandling genom samtalsterapi.

Vad innebär samtalsterapi?

Samtalsterapi är ett brett begrepp, men betyder i grunden att du får stöd och hjälp med de besvär du upplever genom samtal. Det finns flera olika metoder som faller inom samtalsterapi och på Arpeggio Clinic arbetar man främst med KBT (kognitiv beteendeterapi), ACT (acceptance and commitment therapy) och MBSR (mindfulnesbaserad stressreduktion). Vid vissa besvär kan samtalsterapi också kombineras med annan behandling, exempelvis medicinering.

När ska man gå i samtalsterapi?

Samtalsterapi kan vara till hjälp i många olika sammanhang, när du upplever psykiska besvär. De kan vara kopplade till en specifik händelse, eller komma smygande utan att du själv förstår varför. Några vanliga anledningar att gå i terapi är till exempel

  • svåra livshändelser
  • ångest
  • stress
  • fobier
  • tvång
  • depression
  • sömnproblem.

Välkommen till Arpeggio Clinic, för behandling genom samtalsterapi!