Psykopedagogik

Condensation
Psykopedagogik

På Arpeggio Clinic arbetar man med psykopedagogik, för att hjälpa dig med en psykiatrisk diagnos eller funktionsnedsättning, och dina anhöriga.

Vad innebär psykopedagogik?

Psykopedagogik är ett brett begrepp som kombinerar psykologi och pedagogik för att förstå och främja lärande och utveckling hos alla individer. Med hjälp av psykopedagogik kan du som har en psykiatrisk diagnos eller funktionsnedsättning få hjälp att hantera olika utmaningar i vardagen. Arpeggio Clinic arbetar tillsammans med dig som patient, för att identifiera och hantera utmaningar relaterade till inlärning och anpassning  i vardagen. Även du som är anhörig kan få hjälp och stöd på kliniken.

På mottagningen finns kunskap om specialpedagogik. Sambandet mellan psykiatri och specialpedagogik är komplext och viktigt när det gäller att stödja människor med inlärningssvårigheter och psykiska hälsoproblem.
Många personer med inlärningssvårigheter kan samtidigt ha psykiatriska problem, och tvärtom. Det finns överlappande områden av bekymmer, såsom koncentrationssvårigheter, ångest, depression eller andra psykiska tillstånd som kan påverka inlärningsprocessen.
Både specialpedagogik och psykiatri strävar efter att ha helhetssyn på individen. Det innebär att man inte bara tittar på specifika utmaningar eller symptom, utan försöker förstå hela personen, inklusive deras kognitiva, emotionella eller sociala behov.
Precis som i skolan kan användas anpassade undervisningsmetoder för att möta individuella inlärningsbehov, kan inom psykiatri användas liknande principer för att skapa behandlingsplaner som är anpassade efter individens psykiska hälsotillstånd och behov.

Välkommen att boka tid hos Arpeggio Clinic redan idag!