Neurofeedback-träning

Neurofeedback

Så fungerar neurofeedback

Neurofeedback, som också kallas för EEG-feedback, är ett sätt att med hjälp av omedelbar feedback lära hjärnan att reglera sig själv. Vid träningen mäts hjärnans aktivitet och när hjärnan “gör rätt” får den positiv feedback, exempelvis genom ett ljud eller blinkande ljus. På så sätt lär sig hjärnan att göra om det den precis gjorde, och avvikande hjärnvågor kan korrigeras.

Vad kan behandlas med neurofeedback?

Neurofeedback kan appliceras vid många olika tillstånd, till exempel

  • ADHD/ADD
  • autismspektrum
  • inlärningssvårigheter
  • beteendeproblem hos barn och unga
  • ångestproblematik
  • kronisk smärta
  • migrän
  • trauma/PTSD
  • utmattning.

Neurofeedback kan också användas inom peak performance träning, som syftar till att nå individens optimala prestation och potential, oavsett om det är inom idrott, skola, kreativa yrken eller andra områden. Behandlingen kan användas för att förbättra fokus- och koncentrationsförmåga, beslutsfattandeförmåga, minska stress och på så sätt optimera hjärnans prestanda.
Neurofeedback-träning har visat sig vara kopplad till förbättringar inom olika kognitiva funktioner. Det är viktigt att notera att individuella resultat kan variera, och forskningen på området fortsätter att utvecklas. Här är några av de kognitiva funktioner som har rapporterats förbättras genom neurofeedback träning:
Koncentration och uppmärksamhet: neurofeedback har använts för att bibehålla och rikta uppmärksamhet, vilket kan vara särskilt användbart för personer med koncentrationsproblem såsom ADHD.
Minne: studier har indikerat att neurofeedback kan ha positiva effekter på olika aspekter av minnet, inklusive arbetsminne och långtidsminne.
Kreativitet: neurofeedback-träning har utforskats för dess potential att öka kreativitet och problemlösningsförmåga genom att optimera hjärnaktivitet i områden som är relaterade till dessa processer.
Stresshantering: många neurofeedback-protokoll inriktar sig på att minska överaktivitet i hjärnområden som är kopplade till stress och ångest. Det kan hjälpa individer att utveckla bättre strategier för att hantera stress och reglera känslor.
Sömnkvalitet: forskning visar att neurofeedback kan ha positiva effekter på sömnkvaliteten, inklusive att minska sömnproblem och förbättra sömnen djuphet och regelbundenhet.
Motorisk färdighet och koordination; neurofeedback har också utforskats för att förbättra motorisk kontroll och koordination, vilket kan vara särskilt relevant inom idrott och rehabilitering.
Återhämtningsförmåga: individer som genomgår neurofeedback-träning har rapporterat förbättringar i förmåga att återhämta sig från mentalt och fysiskt utmattande situationer.E
Emotionell reglering: neurofeedback kan stödja förbättringar i emotionell reglering genom att balansera aktiviteten i hjärnregioner kopplade till känslor och reaktioner på stress.
Exekutive functioning: förmågor som planering, organisering, problemlösning och beslutsfattande (så kallade exekutiva funktioner) kan förbättras genom neurofeedback, särskilt hos personer med utmaningar inom dessa områden.
Prestanda i högtryckssituationer: neurofeedback har undersökts för dess potential att förbättra prestationen i högtryckssituationer, såsom tävlingar eller arbetsuppgifter som kräver ökad koncentration och precision.

Välkommen att boka tid hos Arpeggio Clinic för neurofeedback-träning!