Mindfulness

OrangeDawn
Mindfulness

På Arpeggio Clinic används mindfulness för att hjälpa dig att må bättre och lättare hantera de motgångar du möter i ditt liv.

Vad innebär mindfulness?

Mindfulness, eller medveten närvaro, är en metod som fokuserar på att du ska bli mer medveten om dig själv och din omgivning. Mindfulness kan främja mental balans, minska stress och öka ditt välbefinnande. Du får lättare att fokusera på det som är väsentligt, får bättre sömn och kan hantera förändringar eller motgångar som du stöter på. Hos Arpeggio Clinic kan du få hjälp med mindfulnessträning. Mindfulness har visat sig ha olika positiva effekter på både fysiska och mental hälsa. Här är några av de vanliga effekterna:
Minskad stress: genom att fokusera på nuet och acceptera det utan att döma det, kan mindfulness hjälpa till att minska känslan av stress och öka förmågan att hantera utmaningar.
Förbättrad mentalt välbefinnande: många personer upplever att mindfulness kan minska symptom på ångest och depression samt öka känslan av övergripande välbefinnande.
Bättre koncentration: genom att öva på att vara medveten närvarande kan mindfulness förbättra koncentrationen och uppmärksamheten.
Ökad självmedvetenhet: mindfulness uppmuntrar till introspektion och medvetenhet om ens tankar och känslor, vilket kan leda till en bättre förståelse av sig själv.
Förbättrad sömnkvalitet: många personer upplever att mindfulness kan bidra till att minska sömnproblem och förbättra sömnkvaliteten.
Bättre emotionell reglering: genom att vara medveten om sina känslor i stunden kan människor lära sig att hantera och reglera sina emotioner på ett hälsosamt sätt.
Minskad reaktivitet: mindfulness kan hjälpa människor att svara på utmaningar och stressorer på ett mindre reaktivitet sätt. vilket kan minska negativa konsekvenser av stress.

Välkommen till Arpeggio Clinic för boka en tid!