Träffa en psykiater

Besök hos psykiatriker

Hos Arpeggio Clinic kan du få hjälp från en kunnig och erfaren psykiatriker.

Vad gör en psykiatriker?

En psykiatriker är en läkare som är specialiserad inom psykiska sjukdomar. Det betyder att de kan utreda och behandla psykiska sjukdomar och tillstånd, till exempel genom medicinering eller samtalsstöd.

Arpeggio Clinic kan hjälpa patienter med psykiatriska tillstånd:

  • ångest
  • sömnproblem
  • stressrelaterade tillstånd/utmattningssyndrom
  • depression
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • inlärningssvårigheter.

På kliniken träffar du alltid samma läkare och du får en skräddarsydd behandlingsplan utifrån just dina behov. Det kan röra sig om behandling med läkemedel, samtalsterapi, eller en kombination av olika metoder.

Observera att Arpeggio Clinic inte kan förnya recept för dig som inte är patient på kliniken, och inte heller genomföra neuropsykiatriska utredningar.

Om dina besvär kräver väldigt omfattande vård som kliniken inte kan erbjuda, exempelvis drogmissbruk, ätstörningar, självskadebeteende eller suicidnära tillstånd, bör du istället ta kontakt med en offentlig öppenpsykiatrisk mottagning eller akutpsykiatriska mottagningen vid Östra Sjukhuset.

Välkommen att boka ett kostnadsfritt bedömningsbesök hos Arpeggio Clinic, för mer information om hur de kan hjälpa just dig!